Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/699
Title: Організація ресторанної справи
Other Titles: Organization Restaurant Business
Authors: Самодай, Валентина Петрівна
Samodai, Valentyna Petrivna
Кравченко, Анатолій Іванович
Kravchenko, Anatolii Ivanovych
Keywords: ресторанний бізнес
сфера туризму
харчова промисловість
виробничі процеси
ринок туристичних послуг
ринок постуг гостинності
restaurant business
tourism sector
production processes
food industry
tourism market
hospitality and tourism
restaurant industry
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Citation: Самодай, В. П. Організація ресторанної справи [Текст] : навчальний посібник / В. П. Самодай, А. І. Кравченко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 424 с.
Abstract: У навчальному посібнику подано матеріали лекційного курсу з навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства», розглянуто теоретичні основи та практичні рекомендації щодо ведення ресторанного бізнесу. Досліджено еволюцію індустрії харчування та її місце в туристичній сфері, подано типологію та класифікацію підприємств галузі, систематизовано технологічні процеси виробництва ресторанних закладів. Актуалізовано дієвість мотиваційних програм і тренінгів для оптимізації добору персоналу ресторанів та формування єдиної команди для виконання концептуальних цілей підприємств харчування. Розкрито значення ресторанного маркетингу відповідно до популяризації продукції та послуг на туристичному ринку для найвибагливішого контингенту споживачів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які планують пов’язати свою подальшу діяльність із туристичним бізнесом, зокрема з ресторанною індустрією, викладачів вищих навчальних закладів і працівників, зайнятих у сфері гостинності та туризму, для всіх охочих зайнятися організацією і вдосконаленням ресторанної справи.
It contains materials of lectures on discipline "Organization of the restaurant industry," the theoretical foundations and practical advice on doing restaurant business. The evolution of the food industry and its place in the tourism sector, given the typology and classification of the industry, production processes systematically restaurant facilities actualized. Modified efficiency incentive programs and training to optimize recruitment restaurants and the formation of a team to perform conceptual catering purposes. The importance of restaurant marketing according to popularize products and services in the tourism market for the most demanding contingent of consumers is revealed. The book is designed for high school students who plan to link their future activities with tourism business, particularly in the restaurant industry, academics and workers employed in hospitality and tourism, for everyone who wants to do the organization and improving restaurant business.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/699
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiia_restorannoi_spravy.pdf12,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.