Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Технологія готельної справи
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  У навчальному посібнику викладено матеріал лекційного курсу з технології готельної справи, розглянуто методологічні, теоретичні та практичні основи готельного бізнесу. Досліджено історичні факти зародження, розвитку і сучасного стану готельної сфери, подано типологію та класифікацію засобів розміщення, систематизовано теоретичні основи технології виробничих процесів, організаційні аспекти та управлінські засади в готельних підприємствах. Розкрито поняття якості готельних послуг та їх стандартизацію згідно за світовими критеріями, охарактеризовано світові готельні ланцюги та їх функціонування на національному рівні, подано інноваційні методи сучасних маркетологів для просування готельного продукту на внутрішній та зовнішні ринки готельної індустрії. Особлива увага акцентується на питаннях формування і розвитку сфери гостинності. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які планують пов’язати свою подальшу діяльність з туристичною сферою, зокрема з готельною індустрією, викладачів вищих навчальних закладів і працівників, зайнятих у секторі туризму і гостинності.
 • Документ
  Інтелектуальна власність: у схемах і таблицях
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014) Ксенофонтова Марина Миколаївна; Ksenofontova Maryna Mykolaivna; Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Дубовик Світлана Григорівна; Dubovyk Svitlana Hryhorivna
  Інтелектуальна власність: у схемах і таблицях є навчально-методичним посібником з дисципліни для підготовки магістрів з усіх напрямів підготовки і галузей знань. У навчально-методичному посібнику за допомогою ілюстративного матеріалу (схем і таблиць) у чіткій, лаконічній та доступній формі висвітлено сутність основних понять та процесів управління інтелектуальною власністю в розрізі кожної з представлених тем дисципліни. Може бути корисним для слухачів магісратури, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.
 • Документ
  Організація ресторанної справи
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Кравченко Анатолій Іванович; Kravchenko Anatolii Ivanovych
  У навчальному посібнику подано матеріали лекційного курсу з навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства», розглянуто теоретичні основи та практичні рекомендації щодо ведення ресторанного бізнесу. Досліджено еволюцію індустрії харчування та її місце в туристичній сфері, подано типологію та класифікацію підприємств галузі, систематизовано технологічні процеси виробництва ресторанних закладів. Актуалізовано дієвість мотиваційних програм і тренінгів для оптимізації добору персоналу ресторанів та формування єдиної команди для виконання концептуальних цілей підприємств харчування. Розкрито значення ресторанного маркетингу відповідно до популяризації продукції та послуг на туристичному ринку для найвибагливішого контингенту споживачів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які планують пов’язати свою подальшу діяльність із туристичним бізнесом, зокрема з ресторанною індустрією, викладачів вищих навчальних закладів і працівників, зайнятих у сфері гостинності та туризму, для всіх охочих зайнятися організацією і вдосконаленням ресторанної справи.