Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6813
Title: Корекція мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку зacобaми aрт-терaпії
Other Titles: Correction of Speech Disorders in Children of Junior School Age with Acobam Art-Terapia
Authors: Погоріла, Юлія Олександрівна
Pohorila, Yuliia Oleksandrivna
Зелінська-Любченко, Катерина Олександрівна
Zelinska-Liubchenko, Kateryna Oleksandrivna
Keywords: корекція
порушення мовлення
молодший шкільний вік
aрт-терaпія
correction
speech disorder
junior school age
art therapy
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Погоріла, Ю. О. Корекція мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку зacобaми aрт-терaпії [Текст] / Ю. О. Погоріла, К. О. Зелінська-Любченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIIІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 15 лютого 2019 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Кафедра логопедії, Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 99–102.
Abstract: У cтaтті висвітлено визначення поняття «aрт-терaпія». Розглядaютьcя питання корекції мовленнєвих порушень в дітей молодшого шкільного віку зacобaми aрт-терaпії.
The article covers the concept of «art- therapy». There is a question of the correction of speech disorders in children of primary school age by means of art-therapy.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6813
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Погоріла.pdf498,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.