Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6811
Title: Методичні основи формування невербальної комунікації у дітей дошкільного віку із синдромом Дауна
Other Titles: Methodical Basis of Formation of Non-Verbal Communication In Children of Preschool Age with Down Syndrome
Authors: Пахомова, Наталія Георгіївна
Pakhomova, Nataliia Heorhiivna
Keywords: діти дошкільного віку
синдром Дауна
невербальна комунікація
preschool children
Down syndrome
non-verbal communication
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Пахомова, Н. Г. Методичні основи формування невербальної комунікації у дітей дошкільного віку із синдромом Дауна [Текст] / Н. Г. Пахомова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIIІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 15 лютого 2019 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Кафедра логопедії, Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 91–94.
Abstract: У статті схарактеризована комунікативна діяльність дітей із синдромом Дауна та окреслено напрями корекційно-розвивальної роботи з формування невербальної комунікації. Представлено принципи та умови корекційної роботи з формування невербальної комунікації у дітей дошкільного віку із синдромом Дауна.
The article describes the communicative activity of children with Down syndrome and outlines the directions of correction and development work for the formation of non-verbal communication. The principles and conditions of correction work on the formation of non-verbal communication in preschool children with Down syndrome are presented.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6811
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пахомова.pdf508,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.