Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6589
Title: Моделювання механічних систем: загасаючі коливання
Other Titles: Modeling of Mechanical Systems: Damped Oscillations
Authors: Марчук, Іван
Marchuk, Ivan
Корнійчук, О. Е.
Korniichuk, O. E.
Keywords: загасаючі коливання
амортизатор
диференціальне рівняння
damped oscillations
shock absorber
differential equation
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Марчук, І. Моделювання механічних систем: загасаючі коливання [Текст] / І. Марчук // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 158–160.
Abstract: У статті проведено дослідження і аналіз механічної системи, яка описує вільні загасаючі коливання, складається з тіла, пружини й амортизатора та не піддається впливу зовнішніх сил. Модель побудовано на основі теорії диференціальних рівнянь з використанням комп’ютерної графічної інтерпретації розв’язку.
The article investigates and analyzes a mechanical system that describes free damped oscillations, consists of a body, a spring, a shock absorber and is not influenced by external forces. The model is constructed on the basis of the theory of differential equations using computer graphic interpretation of the solution.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6589
Appears in Collections:Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mms_2017_158-160.pdf595,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.