Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6467
Title: Підготовка вчителя до забезпечення диференціації навчання з використанням ІКТ
Other Titles: Training Teachers to Ensure Differentiation Using ICT
Authors: Крамаренко, Т. Г.
Kramarenko, T. H.
Keywords: ІКТ
диференціація навчання
електронний навчальний курс
навчання геометрії
підготовка вчителя математики
Moodle
ICT
differentiation of learning
eLearning
learning geometry
mathematics teacher training
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Крамаренко, Т. Г. Підготовка вчителя до забезпечення диференціації навчання з використанням ІКТ [Текст] / Т. Г. Крамаренко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 28–30.
Abstract: Висвітлено методичні підходи для забезпечення диференціації навчання через запровадження комбінованого навчання. Мова йде про особливості проектування і розробки електронних навчальних курсів геометрії для основної школи на платформі Moodle. Розглянуто методи диференціації навчання за навчальним матеріалом, за процесом, за продуктами навчання та за навчальним середовищем. Висвітлено проблеми застосування методу навчальних проектів у підготовці майбутніх учителів математики.
The article deals with methodical approaches for differentiation through the implementation of combined training. These are the features of the design and development of e-learning courses for basic school geometry platform Moodle. The methods for the differentiation of educational material, of process training, of products for the educational environment. The problems of the method of training projects in preparing future teachers of mathematics.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6467
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kramarenko T. G..pdf508,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.