Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6462
Title: Технологія комп’ютерно-орієнтованого теоретичного навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій
Other Titles: The Technology of Computer-Oriented Theoretical Learning Differential Equations for the Future Bachelors of Information Technology
Authors: Власенко, Катерина
Vlasenko, Kateryna
Сітак, Ірина
Sitak, Iryna
Keywords: бакалаври з інформаційних технологій
теоретичне навчання
диференціальні рівняння
навчальний сайт
Bachelors of Information Technology
theoretical learning
differential equations
training site
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Власенко, К. В. Технологія комп’ютерно-орієнтованого теоретичного навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій [Текст] / К. В. Власенко, І. В. Сітак // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 18–19.
Abstract: Розглянуто особливості організації теоретичного навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій із застосуванням комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання (інтерактивних лекцій, програмних засобів візуалізації та розрахунків, онлайн-калькуляторів, тестових завдань), розміщених на навчальному сайті «Диференціальні рівняння».
The authors considered some features of the theoretical learning differential equations for the future Bachelors of Information Technology with the use of computer-oriented tools (interactive lectures, software for visualization and computing, online calculators, test tasks), located on the "Differential Equations" training site.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6462
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlasenko K.V., Sitak I.V..pdf422,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.