Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6460
Title: Дистанційні курси як засіб оптимізації навчання об’єктно-орієнтованого програмування у вищому навчальному закладі
Other Titles: Distance Courses as Means of Optimization of Learning Object-Oriented Programming in Higher Education
Authors: Базурін, Віталій Миколайович
Bazurin, Vitalii Mykolaiovych
Keywords: дистанційна освіта
навчальне середовище
відкритий ресурс
об’єктно-орієнтоване програмування
distance education
learning environment
an open source
object-oriented programming
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Базурін, В. М. Дистанційні курси як засіб оптимізації навчання об’єктно-орієнтованого програмування у вищому навчальному закладі [Текст] / В. М. Базурін // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 14–15.
Abstract: У статті розкриваються особливості організації дистанційного навчання програмування, у тому числі й об’єктно-орієнтованого. Проаналізовано переваги і недоліки двох найбільш поширених відкритих ресурсів з навчання програмування. Наводяться рекомендації щодо організації навчання з використанням можливостей відкритих ресурсів.
The features of distance education programming, including object-oriented disclosed in the article. Analyses the advantages and disadvantages of the two most common open source programming training. We give advice on the organization of learning with opportunities for public resources.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6460
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bazurin V. M..pdf422,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.