Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6459
Title: Основные пути повышения производительности микропроцессоров
Other Titles: The Main Ways of Increasing Performance of Microprocessors
Основні шляхи підвищення продуктивності мікропроцесорів
Authors: Афанасьєв, М. Г.
Afanasiev, M. H.
Keywords: микропроцессор
производительность
тактовая частота
microprocessor performance
clock frequency
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Афанасьев, М. Г. Основные пути повышения производительности микропроцессоров [Текст] / М. Г. Афанасьев // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 11–13.
Abstract: В последнее время появились новые технологии и методы повышения производительности процессора. Разработчики потратили много усилий на развитие этих усовершенствований. В данной статье рассматриваются некоторые пути увеличения производительности современных процессоров.
In recent years, new technologies and methods to improve processor performance. The developers spent a lot of effort into the development of these enhancements. This article discusses some of the ways to increase the performance of modern processors.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6459
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Afanasiev M.G..pdf430,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.