Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6452
Title: Формування у студентів біологічних спеціальностей умінь розв’язувати задачі у процесі навчання генетики
Other Titles: Forming for the Students of Biological Specialities of Abilities to Decide Tasks in the Process of Study of Genetics
Authors: Торяник, Валентина Миколаївна
Torianyk, Valentyna Mykolaivna
Keywords: уміння
розв’язування задач
генетика
студенти-біологи
skills
decision of tasks
genetics
students-biologists
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Торяник, В. М. Формування у студентів біологічних спеціальностей умінь розв’язувати задачі у процесі навчання генетики [Текст] / В. М. Торяник // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 99–101.
Abstract: Розглядається значення умінь розв’язувати генетичні задачі для формування професійних і життєвих компетентностей майбутніх біологів та учителів біології. На конкретних прикладах показано шлях формування у студентів умінь розв’язування задачі у процесі навчання генетики.
The value of abilities to decide genetic tasks for forming professional and vital competences of future biologists and teachers of biology is examined. On concrete examples a forming way is shown for the students of abilities to decide tasks in the process of study of genetics.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6452
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toryanik V.N..pdf538,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.