Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6446
Title: Робочий зошит з математичного аналізу як засіб організації самостійної роботи студентів педагогічного університету
Other Titles: Workbook of Mathematical Analysis as a Means of Independent Work of Students of Pedagogical University
Authors: Мартиненко, Олена Вікторівна
Martynenko, Olena Viktorivna
Чкана, Ярослав Олегович
Chkana, Yaroslav Olehovych
Keywords: самостійна робота
робочий зошит
математичний аналіз
independent work
workbook
mathematical analysis
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Мартиненко, О. В. Робочий зошит з математичного аналізу як засіб організації самостійної роботи студентів педагогічного університету [Текст] / О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 89–90.
Abstract: Виділено принципи та специфічні особливості розробки робочого зошиту з математичного аналізу для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів, описано структуру та зміст його складових.
Highlight principles and specific features of development workbooks on mathematical analysis for students of Physics and Mathematics at Pedagogical University, describes the structure and content of its components.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6446
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martynenko O.V., Chkana Y.O..pdf441,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.