Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6445
Title: ППЗ навчання і конструктивна планіметрія
Other Titles: PPP Training Aids and Structural Planimetry
Authors: Ленчук, І. Г.
Lenchuk, I. H.
Франовський, А. Ц.
Franovskyi, A. Ts.
Keywords: побудова
конструктивна планіметрія
аналіз
моделювання
комп’ютер
педагогічні програмні засоби
construction
constructive planimetry
analysis
modeling
computer
educational software
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Ленчук, І. Г. ППЗ навчання і конструктивна планіметрія [Текст] / І. Г. Ленчук, А. Ц. Франовський // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 87–88.
Abstract: Актуалізується проблема становлення у студентів (учнів) стереотипів ефективного візуального представлення на дисплеї ПК алгоритмів покрокових розв’язувань задач на побудову. Розроблені ППЗ гарантують оптимальну реалізацію побудов, а їх динамічні характеристики і закладені конструктивні можливості – якісне наочно-образне проведення етапу «дослідження».
Actualizes the problem of formation of the students (pupils) stereotypes effective visual presentation on the PC display algorithms step by step solutions of problems in the building. Developed PPP guarantee optimal implementation of the constructions and their dynamic characteristics and inherent structural features - quality visual-shaped holding phase "research".
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6445
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenchuk I. H..pdf846,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.