Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6443
Title: Про розвиток інтелектуальних умінь в процесі навчання аналітичній геометрії українських та іноземних англомовних студентів НАУ
Other Titles: On Development of Intellectual Skills in Teaching Analytical Geometry Ukrainian and Foreign English-Speaking Students of NAU
Authors: Карупу, Олена Вальтерівна
Karupu, Olena Valterivna
Олешко, Тетяна Анатоліївна
Oleshko, Tetiana Anatoliivna
Пахненко, Валерія Валеріївна
Pakhnenko, Valeriia Valeriivna
Keywords: математика
вища математика
аналітична геометрія
higher mathematics
mathematics
analytical geometry
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Карупу, О. В. Про розвиток інтелектуальних умінь в процесі навчання аналітичній геометрії українських та іноземних англомовних студентів НАУ [Текст] / О. В. Карупу, Т. А. Олешко, В. В. Пахненко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 83–85.
Abstract: Розглянуто проблеми викладання аналітичної геометрії англійською мовою іноземним та українським студентам технічних спеціальностей в Національному авіаційному університеті.
Problems of teaching discipline Analytical Geometry to foreign and Ukrainian English-speaking students in National Aviation University are considered.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6443
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karupu O., Oleshko T., Pakhnenko V..pdf445,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.