Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6442
Title: Формування дослідницьких умінь студентів науково-технічного профілю в процесі розв'язування задач з параметрами
Other Titles: The Formation of Research Skills of Students in Technical and Scientific Fields in the Process of Solving Problems with Parameters
Authors: Карлащук, А. Ю.
Karlashchuk, A. Yu.
Keywords: дослідницькі здібності
завдання з параметрами
математична освіта в Нідерландах
research abilities and tasks with parameters
mathematical education in the Netherlands
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Карлащук, А. Ю. Формування дослідницьких умінь студентів науково-технічного профілю в процесі розв'язування задач з параметрами [Текст] / А. Ю. Карлащук // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 82–83.
Abstract: Розглядається специфіка навчання математики у Нідерландах. Акцент зроблено на ролі задач з параметрами у розвитку дослідницьких здібностей в умовах предуніверситетської освіти.
Discusses the specifics of teaching mathematics in the Netherlands. The emphasis is on the role of task parameters in the development of research abilities in terms of pridunavski education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6442
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karlashuk A. Y.pdf526,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.