Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/644
Title: Перші Сумські наукові географічні читання молодих учених
Other Titles: Sumy First Scientific Geographical Reading for Young Scientists
Authors: Мельникова, Інна Вікторівна
Melnykova, Inna Viktorivna
Линок, Дарина Вікторівна
Lynok, Daryna Viktorivna
Василега, Владислав Дмитрович
Vasyleha, Vladyslav Dmytrovych
Філоненко, Ольга Сергіївна
Filonenko, Olha Serhiivna
Кришталь, Ганна Олександрівна
Kryshtal, Hanna Oleksandrivna
Шабельник, Ірина Олександрівна
Shabelnyk, Iryna Oleksandrivna
Квашко, Ірина Олександрівна
Kvashko, Iryna Oleksandrivna
Єрмак, Наталія Володимирівна
Yermak, Natalia Volodymyrivna
Фролов, Денис Вікторович
Frolov, Denys Viktorovych
Панченко, Олександр Віталійович
Panchenko, Oleksandr Vitaliiovych
Левченко, Тетяна Олександрівна
Levchenko, Tetiana Oleksandrivna
Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Keywords: географія
geography
теорія фізичної географії
theory of physical geography
методологія фізичної географії
methodology of physical geography
вчені географи
geographers
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Citation: Перші Сумські наукові географічні читання молодих учених [Текст] : збірник матеріалів (Суми, 25 листопада 2016 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Природничо-географічний ф-т Сумського державного пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка ; Сумський відділ Укр. географічного т-ва ; [упоряд. А. О. Корнус]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 39 с.
Abstract: Наведено інформацію про життя і наукову діяльність відомих вітчизняних і закордонних вчених-географів. Досліджено внесок кожного вченого у розвиток теорії та методології фізичної географії.
The information about the life and scientific work of famous native and foreign scientists-geographers is given. The endowment of each scientist in the development of the theory and methodology of physical geography is decribed.
Description: Збірник містить матеріали І Сумських наукових географічних читань молодих учених, які відбулися 25 листопада 2016 року на природничо-географічному факультеті СумДПУ ім. А. С. Макаренка.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/644
Appears in Collections:Сумські наукові географічні читання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Geographichni_chytannia.pdfЗбірник матеріалів817,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.