Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6431
Title: Про розв’язування типових тестових завдань під час підготовки до ЗНО з математики
Other Titles: About Solving of Typical Tasks During the Preparation to EIA in Mathematics
Authors: Школьний, Олександр Володимирович
Shkolnyi, Oleksandr Volodymyrovych
Keywords: ЗНО з математики
ДПА з математики
учні старшої школи
навчальні досягнення з математики
завдання на встановлення відповідностей
завдання з повним поясненням
IEA in mathematics
SFE in mathematics
pupils of senior school
learning achievements in mathematics
items for finding of logic pairs
items with full explanation
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Школьний, О. В. Про розв’язування типових тестових завдань під час підготовки до ЗНО з математики [Текст] / О. В. Школьний // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 59–61.
Abstract: У зв’язку з поверненням ЗНО функції державної ДПА підготовка до нього в сучасних умовах набула особливої актуальності. У доповіді ми наводимо типові тестові завдання, які можуть бути використані вчителями математики під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. До кожного з цих завдань наведено повне розв’язання і методичні коментарі, у яких ми робимо акцент на їх характерних особливостях. Особливу увагу при цьому приділено завданням на встановлення відповідності та завданням із повним поясненням, оскільки за статистикою при виконанні завдань саме цих типів учнів допускають найбільшу кількість помилок.
In the report we present typical test items, which can be used by teachers of mathematics in preparation for independent external assessment. Complete solution and methodical comments for each of these tasks are given. In the mentioned above comments we pay much attention to their especial characteristics. Particular attention is paid to the items for finding of logic pairs and problems with a full explanation, because according to statistics in meeting the objectives of these types of students allow the greatest number of errors.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6431
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shkolnyi..pdf445,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.