Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6429
Title: Формування пізнавального інтересу учнів у процесі навчання математики
Other Titles: Formation of Cognitive Interest Students in Learning Mathematics
Authors: Черкаська, Л. П.
Cherkaska, L. P.
Матяш, Л. О.
Matiash, L. O.
Красницький, М. П.
Krasnytskyi, M. P.
Keywords: інтерес
пізнавальний інтерес
навчально-пізнавальна діяльність учнів
interest
cognitive interest
educational and cognitive activity of students
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Черкаська, Л. П. Формування пізнавального інтересу учнів у процесі навчання математики [Текст] / Л. П. Черкаська, Л. О. Матяш, М. П. Красницький // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 56–57.
Abstract: У тезах розкривається зміст понять інтересу та пізнавального інтересу, визначаються основні потенційні джерела збудження пізнавального інтересу школярів, виокремлюються фактори, що найбільш посутньо впливають на процес його формування, та окреслюються основні методичні вимоги до організації навчального процесу, спрямованого на формування та розвиток пізнавального інтересу школярів до математики.
In theses reveals the meaning of interest and cognitive interest, identifies the main potential sources of stimulation of cognitive interest of pupils, distinguishes the factors most posutno affect the process of formation, and outlines the basic methodological requirements of the educational process aimed at the formation and development of cognitive interest of pupils to mathematics.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6429
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cherkas'ka L.P., Matyash L.O., Krasnytsky M.P..pdf432,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.