Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6426
Title: Числові головоломки в тестах на інтелект
Other Titles: Numerical Puzzles in Tests of Intelligence
Authors: Скляренко, О. Ю.
Skliarenko, O. Yu.
Keywords: числова головоломка
тест на інтелект
numerical puzzle
test of intelligence
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Скляренко, О. Ю. Числові головоломки в тестах на інтелект [Текст] / О. Ю. Скляренко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 51–52.
Abstract: Введено поняття «числова головоломка». Запропоновано класифікацію числових головоломок. Розглянуто особливості числових головоломок, які пропонують в тестах на інтелект. Наведено приклади таких головоломок.
The concept of "numerical puzzle." The classification of numerical puzzles. The features of numerical puzzles that offer in tests of intelligence. Examples of such puzzles.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6426
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skliarenko O..pdf415,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.