Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6425
Title: Розвиток критичного мислення молодших школярів засобом розв’язування складених задач
Other Titles: Development of Critical Thinking Among Primary School Students While Teaching to Solve Compound Tasks
Authors: Скворцова, Світлана Олексіївна
Skvortsova, Svitlana Oleksiivna
Keywords: критичне мислення
технологія розвитку критичного мислення
курс математики початкової школи
складені задачі
critical thinking
technology of development of pupils’ critical thinking
Mathematics course at primary school
solve compound tasks
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Скворцова, С. О. Розвиток критичного мислення молодших школярів засобом розв’язування складених задач [Текст] / С. О. Скворцова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 49–51.
Abstract: Подано технологію розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання розв’язування складених задач, яку проілюстровано на прикладі ознайомлення із задачами, які містять чотири ключові слова: шляхом зміни задачі відомої учням математичної структури й одержання задачі нового виду, аналізу змін, що відбулися, з’ясування впливу зміни на розв’язання задачі нового виду, і на підставі зроблених висновків, розв’язання нової задачі.
We present the technology of development of pupils’ critical thinking while teaching to solve compound tasks.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6425
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skvortsova S.O..pdf571,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.