Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6418
Title: Застосування методу підстановки для виконання дій з виразами
Other Titles: Application of Substitutions in the Calculation of Expressions
Authors: Любіченко, Я. О.
Liubichenko, Ya. O.
Keywords: числові та буквені вирази
метод підстановки
numeric and alphabetic expressions
ubstitution methods
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Любіченко, Я. О. Застосування методу підстановки для виконання дій з виразами [Текст] / Я. О. Любіченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 37–38.
Abstract: Запропоновано метод підстановки як інший спосіб розв’язування задач для виконання дій з виразами: числовими і буквеними. Розглянуто застосування даного методу до обчислення вирізів та спрощення виразів. Наведено приклади задач до кожного виду.
The method of substitutions as another calculation of expressions: numeric and vanity. The application of this method to evaluate expressions and simplifying expressions. Examples of tasks for each type.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6418
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubichenko Y.O..pdf441,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.