Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6415
Title: Задачі-лабіринти та їх класифікація
Other Titles: Exercises – Labirints and Their Classifications
Authors: Крючка, Т. В.
Kriuchka, T. V.
Keywords: навчання математики
задача-лабіринт
teaching mathematics
exercises – labirints
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Крючка, Т. В. Задачі-лабіринти та їх класифікація [Текст] / Т. В. Крючка // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 32–33.
Abstract: Введено поняття «задача- лабіринт». Запропоновано класифікацію таких задач. Розглянуто особливості задач лабіринтів кожного виду. Наведено приклади задач до кожного виду.
The term «exercises – labirints» are used. Classification of such exercises is shown. «Exercises – labirints» of every type are mentioned. As their unique features. There are examples of the exercises to every labirints type.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6415
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryuchka T.V..pdf563,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.