Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6414
Title: Компетентнісно-орієнтовані задачі як засіб розвитку творчих здібностей
Other Titles: Competence Oriented Problems as a Means of Developing Creative Abilities
Authors: Кравченко, Зоя Іванівна
Kravchenko, Zoia Ivanivna
Keywords: творчі здібності
компетентнісно-орієнтовані задачі
особистість учня
creative abilities
competence oriented problems
pupil’s personality
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Кравченко, З. І. Компетентнісно-орієнтовані задачі як засіб розвитку творчих здібностей [Текст] / З. І. Кравченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 31–31.
Abstract: У статті розглянуто різні типи компетентнісно-орієнтованих задач: предметні, міжпредметні, практичні. Запропоновано шляхи конструювання таких задач.
The article considers the different types of competence oriented problems: disciplinary, interdisciplinary and practical ones. The ways of modeling the problems of the kind are suggested.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6414
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravchenko Z..pdf406,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.