Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6412
Title: Задачі на розрізування та їх класифікація
Other Titles: Tasks for the Solution and their Classification
Authors: Катіба, Л. М.
Katiba, L. M.
Keywords: навчання математики
задача на розрізування
teaching mathematics
tasks for cutting
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Катіба, Л. М. Задачі на розрізування та їх класифікація [Текст] / Л. М. Катіба // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 27–29.
Abstract: Введено поняття «задача на розрізування». Запропоновано класифікацію таких задач: за об’єктами в умові задачі та за вимогою здійснення поділу. Наведено приклади до кожного виду класифікації.
It was defined notion “Tasks for cutting”. It was suggested the classification of these tasks: the objects in the statement’s problem and requirement for the implementation of the separation. Examples for each kind of classification were given.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6412
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katiba..pdf520,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.