Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6405
Title: Відеоуроки з розділу «Функції» для учнів загальноосвітньої школи
Other Titles: Videolessons of the Chapter «Functions» for Secondary School Pupils
Authors: Баришок, М. В.
Baryshok, M. V.
Пузирьов, В. Є.
Puzyrov, V. Ye.
Keywords: інформаційні технології
відеоуроки
наочність на заняттях математики
навчальні відоематеріали
розділ «Функції»
навчання математики у загальноосвітній школі
information technology
videolessons
visualization in mathematics lessons
educational videomaterials
chapter «Function»
mathematics education in secondary school
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Баришок, М. В. Відеоуроки з розділу «Функції» для учнів загальноосвітньої школи [Текст] / М. В. Баришок, В. Є. Пузирьов // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П], 2017. – Ч. 1. – С. 12–13.
Abstract: У доповіді підкреслюється необхідність розробки відеоуроків з математики для різних ланок загальноосвітньої школи. Авторами розглядається технологія створення відеоуроків з розділу «Функція» у шкільному курсі алгебри. Наводяться фрагменти розроблених відеоуроків для різних тем розділу.
The necessityof the designing of mathematics videomaterials for various branches of secondary school is underlined in the paper. The technology of designing videolessonsfor the chapter«Function» in the school course of algebra is considered by authors. Some fragments of authors’ videomaterials are given for the different topics of the chapter.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6405
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baryshok_Puzyrov.pdf596,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.