Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6404
Title: Розвиток інтелектуальних умінь як передумова формування готовності майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності
Other Titles: The Development of Intellectual Skills of Future Teachers of Mathematics as a Precondition of the Formationof Readinessof the Future Mathematics Teacher to Innovative Pedagogical Activity
Authors: Ачкан, Віталій Валентинович
Achkan, Vitalii Valentynovych
Keywords: готовність до інноваційної педагогічної діяльності
інтелектуальні уміння
innovative pedagogical activity
intellectual skills
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Ачкан, В. В. Розвиток інтелектуальних умінь як передумова формування готовності майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності [Текст] / В. В. Ачкан // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 10–11.
Abstract: Запропоновано тлумачення поняття «готовність вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності»; наведено деякі шляхи та засоби розвитку інтелектуальних умінь студентів на прикладі навчальних дисциплін «Вступ до фаху» та «Елементарна математика» в контексті підготовки до інноваційної педагогічної діяльності.
Is proposed interpretation of the term «readiness of the future mathematics teacher to innovative pedagogical activity»; development of intellectual skills of studentsan example training courses «Introduction to the profession» and «Elementary Mathematics» in the context of preparations for innovative pedagogical activity.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6404
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Achkan_Rozvytok.pdf569,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.