Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6403
Title: Розвиток просторових уявлень учнів засобами конструктивних задач
Other Titles: Development of Spatial Representations of Pupils by Facilities of Structural Problems
Authors: Андрушко, Н. М.
Andrushko, N. M.
Keywords: систематичний курс стереометрії
розвиток просторових уявлень
конструктивні задачі
systematic geometry course
development of spatial representations
design task
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Андрушко, Н. М. Розвиток просторових уявлень учнів засобами конструктивних задач [Текст] / Н. М. Андрушко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 8–10.
Abstract: Розглянуто питання формування в учнів просторових уявлень та просторової уяви. Наведено результати емпіричного дослідження стосовно розвитку просторових уявлень учнів старшої школи.
The problems of development of students' spatial concepts and spatial imagination. The results of empirical research on the development of spatial representations high school students.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6403
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrushko N..pdf467,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.