Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6155
Title: Медійні технології в освіті: створення та використання цифрової розповіді
Other Titles: Media Technologies іn Education: Creation аnd Use оf Digital Storytelling
Authors: Подліняєва, Оксана Олександрівна
Podliniaieva, Oksana Oleksandrivna
Keywords: медійні технології
сторітеллінг
цифрова розповідь
інформаційно-комунікаційна компетентність
навчальний процес
media technologies
pagetelling
digital storytelling
information and communication competence
educational process
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Подліняєва, О. О. Медійні технології в освіті: створення та використання цифрової розповіді [Текст] / О. О. Подліняєва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – Вип. 4 (14). – С. 256–260.
Abstract: Стаття присвячена огляду особливостей використання та створення цифрової розповіді (digital storytelling) як однієї з освітніх медійних технологій. У статті представлено опис технології сторітеллінгу, а також подано різні класифікації цифрових розповідей та алгоритм роботи над їх створенням; наведено приклади практичного застосування даної технології у професійній діяльності педагога. В роботі представлено огляд ряду програмних продуктів і форматів, що дозволяють організувати мультимедійний контент, перераховані інструменти, що полегшують підбір матеріалів для розробки і публікації цифрової розповіді. Виявлено спектр компетенцій, які формуються в процесі розробки цифрової розповіді. Стаття також розглядає питання розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя і учня як необхідної умови використання можливостей цифрових розповідей у навчальному процесі.
The paper describes the usage and creation of digital narratives (digital storytelling) as one of educational media technologies. The article presents the description of technology to storytelling, and presents various classifications of the digital stories and the algorithm works over their creation; examples of practical application of this technology in the professional activity of a teacher. The paper presents an overview of the range of software products and formats that allows you to organize multimedia content, these tools facilitate the selection of materials to design and publish a digital story. The identified range of competencies, which are formed in the process of developing a digital story. The article also examines the evolution of information and communication competence of teacher and student as essential for the use of digital stories in the educational process.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6155
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podliniaieva.pdf840,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.