Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5638
Title: Корекція ЗНМ III рівня у дітей за допомогою методів образотворчого мистецтва
Other Titles: Correction of ZNM III Level in Children with the Help of Methods of Fine Art
Authors: Пасько, Віта Вікторівна
Pasko, Vita Viktorivna
Зелінська-Любченко, Катерина Олександрівна
Zelinska-Liubchenko, Kateryna Oleksandrivna
Keywords: мовленнєві порушення
загальне недорозвинення мовлення
лексико-граматична будова
малювання
діти старшого дошкільного віку
speech disorders
General underdevelopment of speech
lexico-grammatical structure
drawing
children of senior preschool age
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Пасько, В. В. Корекція ЗНМ III рівня у дітей за допомогою методів образотворчого мистецтва [Текст] / В. В. Пасько, К. О. Зелінська-Любченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (14 квітня 2017 р., м. Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра логопедії ; Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 106–110.
Abstract: У статті розглядається методика малювання, як засіб впливу на розвиток мовлення у дітей старшого дошкільного віку із врахуванням встановленого логопедичного висновку «загальний недорозвиток мовлення ІІІ рівня».
In the article the technique of drawing as a means of influencing the development of speech in children of senior preschool age taking into account the established speech therapy the conclusion of "General underdevelopment of speech III level."
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5638
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasko.pdf559,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.