Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5612
Title: Казкотерапія як засіб корекції мовлення дітей дошкільного віку
Other Titles: Fairy-Tale Therapy as a Remedy for Children of Pre-School Age
Authors: Коновалова, Лариса Миколаївна
Konovalova, Larysa Mykolaivna
Ласточкіна, Олена Володимирівна
Lastochkina, Olena Volodymyrivna
Keywords: порушення мовлення
діти дошкільного віку
засоби казкотерапії
speech disorders
children of preschool age
means of fairy tale therapy
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Коновалова, Л. М. Казкотерапія як засіб корекції мовлення дітей дошкільного віку [Текст] / Л. М. Коновалова, О. В. Ласточкіна // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (14 квітня 2017 р., м. Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра логопедії ; Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 28–31.
Abstract: Автором розкрита сутність поняття «казкотерапія»; описана доцільність викорис-тання означеного засобу для логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку.
The author reveals the essence of the concept of «fairy-tale therapy», the expediency of using these means for speech correction in children of the senior preschool age is described.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5612
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konovalova, L. M..pdf553,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.