Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5601
Title: Сенд-арт як нетрадиційний метод дії в логопедичній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Other Titles: Send-Art as an Unconventional Method of Action in Logopedic Work with Children of Senior Preschool Age with General Underdevelopment of Speech
Authors: Салівон, Л. О.
Salivon, L. O.
Keywords: загальний недорозвиток мовлення
пісочна анімація
сенд-арт
діти дошкільного віку із ЗНМ
корекційно-логопедична робота
general underdevelopment of speech
children of preschool age
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Салівон, Л. О. Сенд-арт як нетрадиційний метод дії в логопедичній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / Л. О. Салівон // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VII Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (15 лютого 2018 р., м. Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра логопедії ; Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 116–119.
Abstract: У статті розглядаються особливості застосування сенд-арту в дітей стар¬шого дошкільного віку із загальним недо-розвитком мовлення, та подані реко-мендації щодо застосування цього методу на логопедичних заняттях.
This article tells about the using sand-art by preschool children with general underdevelopment of speech and gives recommendations of using sand-art of the speech therapy lesson.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5601
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salivon , L. O..pdf507,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.