Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5597
Title: Динаміка показників термічного режиму атмосферного повітря протягом 1893-2018 років (за результатами спостережень на метеостанції Конотоп)
Other Titles: Dynamics of Indicators of the Thermal Regime of Atmospheric Air During 1893-2018 Years (According to Observations of the Konotop Weather Station)
Authors: Горшеніна, Євгенія Олександрівна
Horshenina, Evgenia Olelsandrivna
Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Keywords: температура повітря
air temperature
метеорологічні спостереження
meteorological observations
Конотоп
Konotop
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Citation: Горшеніна, Є. О. Динаміка показників термічного режиму атмосферного повітря протягом 1893-2018 років (за результатами спостережень на метеостанції Конотоп) [Текст] / Є. О. Горшеніна, А. О. Корнус // Треті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наук. конф., (м. Суми, 12–14 жовтня 2018 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2018. – С. 39–42.
Abstract: Аналіз динаміки температурного режиму та розподілу опадів за даними метеостанції м. Конотоп, показав, що зміни температурного режиму мають 20-30-ти річну циклічність: похолодання змінюються потепліннями і навпаки. Останнє потепління є наймасштабнішим за усю 125-річну історію спостережень (1893-2018), на метеостанції Конотоп, – значення середніх температур повітря є рекордними як за зміною середньорічних, так і середньомісячних температур найхолоднішого та найтеплішого місяців.
The analysis of the dynamics of temperature regime and precipitation distribution according to the data of the Konotop metro station showed that changes in the temperature regime have a 20-30 year cyclicity: cold fluctuations change with warming and vice versa. The last warming is the largest in all 125 years of observation history (1893-2018), in the metropolitan station Konotop, - the importance of average air temperatures is a record as a change in the average annual and average monthly temperatures of the coldest and warmest months.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5597
Appears in Collections:Сумські наукові географічні читання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horshenina_Dynamika.pdfОсновна стаття453,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.