Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4781
Title: Психологічні особливості мотивації спортсменів підліткового віку, які займаються командними й індивідуальними видами спорту
Other Titles: Psychological Peculiarities of Teenage Sportsmen Motivation, Who Go in for Individual and Teams Sports
Authors: Прокопова, Людмила Іванівна
Prokopova, Liudmyla Ivanivna
Скачедуб, Наталія Миколаївна
Skachedub, Nataliia Mykolaivna
Keywords: мотивація
ієрархія мотивів
командні та індивідуальні види спорту
motivation
correlation motives
teams and individual sports
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Прокопова, Л. І. Психологічні особливості мотивації спортсменів підліткового віку, які займаються командними й індивідуальними видами спорту [Текст] / Л. І. Прокопова, Н. М. Скачедуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 4–5 (14–15). – С.129–135.
Abstract: У статті розкрито мотиви, які спонукають дітей підліткового віку до занять командними та індивідуальними видами спорту. Визначено силу окремих мотивів та встановлено їх ієрархію.
This article examines the motives of the inducement attend to the sports of teams and individual. To definite the power of motives and mount correlation motives.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4781
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokopova.pdf183,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.