Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4194
Title: Akceptacja dzieci niepełnosprawnych przez ich pełnosprawnych rówieśników
Other Titles: The Acceptance of Children with Special Needs by Their Peers in Norm
Сприйняття дітей з особливими потребами їх однолітками в нормі
Authors: Браславська-Хак, Мирослава
Braslavska-Khak, Myroslava
Keywords: інвалідність
інклюзивна освіта
заходи
стереотипи
прийняття
інтеграція в суспільство дітей з обмеженими можливостями
disability
inclusive education
stereotypes
acceptance
social inclusion
disabled children
Issue Date: 2013
Citation: Brasławska-Haque, Mirosława Akceptacja dzieci niepełnosprawnych przez ich pełnosprawnych rówieśników [Текст] / Mirosława Brasławska-Haque // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська [та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – Вип. 2 (2). – С. 148–163.
Abstract: У статті висвітлено думку багатьох сучасних педагогів і психологів соціальна інтеграція здорових людей та інвалідів, яка має починатися ще в дитинстві. Показано, що в цьому віці діти із задоволенням приймають усе нове, діти дошкільного віку схильні до наслідування. Проаналізовано дослідження щодо соціальної інтеграції людей з обмеженими можливостями, які стосуються дітей шкільного віку або дорослих. Доведено необхідність вирішення проблеми взаємовідносин здорових дітей та інвалідів. З’ясовано питання про те, чи функціонують стереотипи й забобони щодо людей з обмеженими можливостями й серед дітей дошкільного віку, які виховуються як у інтеграційних дитячих садах, так і громадських.
According to many contemporary educators and psychologists, the social integration of healthy people with disabled should start in the childhood. At this age, children will be happy to accept what is new, different. They are susceptible and willing to imitate. Most of the researches on the social integration of people with disabilities relates to the school-age children or adults. There is little research on the relationship of children without disabilities and disabled. These facts induced the author to ask the question whether the stereotypes and prejudices against the people with disabilities also function among the preschool-aged children, educated in both the pre-integration and public.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4194
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Braslavska-Khak Spryiniattia ditei z osoblyvymy potrebamy.pdf701,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.