Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4103
Title: Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання
Other Titles: Correction of Defections of Movements of Older Schoolboys with Defections of Hearing by Means of Adaptive Physical Education
Authors: Колишкін, Олександр Володимирович
Kolyshkin, Oleksandr Volodymyrovych
Keywords: корекція рухових порушень
correction of defections of movements
слабочуючі юнаки
deaf teenagers
адаптивне фізичне виховання
adaptive physical education
корекційні фізкультурно-оздоровчі заняття
correctional lessons and the health improvement lessons
фізичний розвиток
physical development
фізичні якості
physical features
соціальна адаптація
social adaptation
соціальна інтеграція
social integration
розлади слуху
defections of hearing
Issue Date: 2004
Publisher: ПДПУ імені К.Д. Ушинського
Citation: Колишкін, О. В. Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання : автореф. дис … канд. пед. наук : 13.00.03 – корекційна педагогіка / О. В. Колишкін ; МОН України, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 20 с.
Abstract: У дисертаційній роботі досліджено проблему корекції рухової сфери слабочуючих юнаків із застосуванням засобів адаптивного фізичного виховання, формування оптимального рухового режиму юнаків з розладами слуху в умовах спеціальної школи. Розроблено і науково обґрунтовано методику корекції рухових порушень юнаків означеної нозології в позаурочний час засобами адаптивного фізичного виховання, методику мовленнєвого забезпечення занять фізичними вправами адаптаційної спрямованості; конкретизовано сутність поняття “адаптивне фізичне виховання” та визначено його корекційне значення в контексті розвитку дітей з розладами слуху, досліджено рівень адаптаційної поведінки слабочуючих юнаків 15-16 років. Реалізовано педагогічні умови корекції рухових порушень слабочуючих юнаків у процесі застосування засобів адаптивного фізичного виховання.
The dissertation investigates the problem of correction of the deaf teenagers’movements with the use of means of adaptive physical education, the problem of forming of an optimum regime of movements of older schoolboys with the defections of hearing in the conditions of a special school is investigated. The method of correction of defections of movements of the teenagers during out-of-class time by means of adaptive physical education was worked out and proved scientifically, the method of speech maintenance of the lessons by means of the physical exercises of an adaptive trend was studied, the essence of the concept “adaptive physical education” was concretized and its correctional significance in the development of the children with the defections of hearing was determined , the level of an adaptive behaviour of the deaf teenagers of 15-16 years old was investigated. The pedagogical conditions of corrections of defections of movements of the deaf teenagers were realized in the process of the use of the means of adaptive physical education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4103
Appears in Collections:Автореферати дисертаційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.