Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3639
Title: Методичні аспекти впровадження спеціального курсу «здоров'язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів» на факультетах фізичного виховання
Other Titles: Methodical Aspects Introduction of the Special Course the «Save Health Technology in Physical Education of Schoolchildren» on the Faculties of Physical Education
Authors: Почтар, О. M.
Pochtar, O. M.
Keywords: компетентність
вчитель
впровадження
здоров'я
технологія
competence
teacher
introduction
health
technology
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Почтар, О. M. Методичні аспекти впровадження спеціального курсу «здоров'язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів» на факультетах фізичного виховання [Текст] / О. M. Почтар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №1 (19). – С. 177–185.
Abstract: В статті узагальнено методичні підходи до процесу формування професійної компетентності майбутніх вчителів з фізичної культури, визначено провідні напрямки їх підготовки в аспекті формування основ здоров'я дітей, його збереження та зміцнення.
In the article the methodical aspect is generalized to the process of forming the professional competence future teachers of physical culture, basic directions of their preparation are certain in the aspect of forming bases of childrens health.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3639
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pochtar___Metodychni aspekty vprovadzhennia spetsialnoho kursu.pdf138,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.