Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2950
Title: Методика А. С. Макаренка: новаторство теоретико-практичних засад
Other Titles: Study of the Progressive Educational Experience: National Achievements of the 20th–30th of the XXth Century
Authors: Осьмук, Наталія Григорівна
Osmuk, Nataliia Hryhorivna
Keywords: новаторський зарубіжний досвід
нове виховання
колективне
громадянське
трудове виховання
методика формування колективу
experience of Reformation pedagogics
scientists-pedagogues
educational
political
scientific
organizational and methodological directions of the research
education modernization
Issue Date: 2013
Citation: Осьмук, Н. Г. Методика А. С. Макаренка: новаторство теоретико-практичних засад [Текст] / Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 45–54.
Abstract: У статті охарактеризовано процес формування новаторського теоретико-практичного підґрунтя виховної системи А. С. Макаренка в умовах утвердження соціалістичного устрою суспільства, розробки методологічних основ радянської педагогіки та нового етапу розвитку прогресивної зарубіжної педагогіки початку XX століття. Акцентовано увагу на провідних складових авторської системи видатного педагога, обумовлених найголовнішим завданням − вихованням нової людини. Здійснено порівняльний аналіз ідей А. С. Макаренка й зарубіжних педагогів-новаторів досліджуваного періоду. Доведено суголосність прогресивних ідей виховання зарубіжної та вітчизняної педагогіки.
In the article the main directions in studying the experience of foreign Reformation pedagogics by the educationists and scientists in the course of the Soviet Ukraine education system formation are characterized. The essence of educational, political, scientific, organizational and methodological researches is singled out and analyzed. The role of foreign experience in modernization processes in national education and pedagogics is stated.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2950
Appears in Collections:Статті
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodyka A. S. Makarenka.pdf532,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.