Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12869
Title: Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту
Other Titles: Actual Issues of Training of Physical Culture and Sports Specialists and Athletes in Olympic and Non-Olympic Sports
Keywords: СумДПУ імені А. С. Макаренка
підготовка спортсменів
олімпійські та неолімпійські види спорту
SSPU of A. S. Makarenko
training of athletes
Olympic and non-Olympic sports
Issue Date: 2022
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту [Текст] : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2022 року, м. Суми / редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона [та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – 251 с.
Abstract: У збірнику презентовано апробацію результатів досліджень фахівців фізичної культури і спорту, аспірантів, магістрантів, студентів з актуальних теоретико-методологічних та психолого-педагогічних аспектів фізичної культури різних груп населення, фізичної терапії та ерготерапії, медико-біологічних основ фізичної культури, спорту та туризму, а також з питань теоретичних, методичних та організаційних основ підготовки спортсменів в олімпійських і не олімпійських видах спорту.
The book presents the approbation of the research results of physical culture and sports specialists, graduate students, master's students, and students from current theoretical-methodological and psychological-pedagogical aspects of physical culture of different population groups, physical therapy and occupational therapy, medical and biological foundations of physical culture, sports and tourism, as well as theoretical, methodological and organizational foundations of training athletes in Olympic and non-Olympic sports.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12869
Appears in Collections:Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спортуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.