Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12863
Title: Місце університетів у реалізації концепції освіти дорослих в Британії
Other Titles: The Place оf British Universities іn Adult Education Development
Authors: Коваленко, Світлана Миколаївна
Kovalenko, Svitlana Mykolaivna
Шумаєва, Світлана Петрівна
Shumaeva, Svitlana Petrivna
Keywords: освіта дорослих
adult education
університети
universitites
коледжі подальшої освіти
further education colleges
освітня політика
education policy
система накопичення та переведення кредитів
CATS
Issue Date: 2021
Publisher: Черкаський університет імені Богдана Хмельницького
Citation: Коваленко С. М Місце університетів у реалізації концепції освіти дорослих в Британії [Текст] / С. М. Коваленко, С. П. Шумаєва // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси : Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2021. – № 1. – С. 74–79.
Abstract: Дослідження розкриває особливості діяльності закладів вищої освіти стосовно реалізації концепції розвитку освіти дорослих в Британії. Зокрема, розглядаються провідні чинники, які зорієнтували вищу школу на потреби дорослих споживачів; аналізуються особливості урядової політики та основні реформи, спрямовані на розвиток та підтримку освіти дорослих у британській вищій освіті; подано сучасні типи закладів вищої освіти Британії, які працюють з дорослим студентом; описується загальна схема навчання дорослих за університетськими програмами; висвітлюються перспективи реалізації позитивного досвіду в межах вітчизняної системи освіти дорослих.
Facing the challenges of the European and world education community, Ukraine aims at having the best results in all the education branches, putting adult education as one of the priorities of its education policy. In this context the issue of university adult education takes one of the top places, triggering us to search for the best examples. So the article reveals the peculiarities of British adult education policy aimed at encouraging universities and other higher education institutions to promote adult learning in the society. Purpose. The article is aimed at the analysis of university adult education in Britain in terms of its governmental policy and reforms, diversity of higher educational establishments focused on adult learner.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12863
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko S Shumaieva S stattay.pdf502,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.