Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12558
Title: Формування соціальної активності підлітків засобами учнівського самоврядування
Other Titles: The Formation оf Social Activity оf Adolescents by Means of Student Self-Government
Authors: Іонова, Ірина Миколаївна
Ionova, Iryna Mykolaivna
Шутько, Юлія Олександрівна
Shutko, Yulia Oleksandrivna
Keywords: соціальна активність
підлітки
учнівський колектив
учнівське самоврядування
social activity
teenagers
student team
student self-government
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Шутько Ю. О. Формування соціальної активності підлітків засобами учнівського самоврядування [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр / Ю. О. Шутько ; науковий керівник І. М. Іонова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 59 с.
Abstract: Роботу присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад формування соціальної активності підлітків засобами учнівського самоврядування. Автором висвітлено процес формування соціальної активності підлітків як наукову проблему. Проаналізовано соціально-педагогічні особливості підліткового віку та звернено особливу увагу на висвітлення форм і методів учнівського самоврядування як засобу формування соціальної активності підлітків. Практичне значення одержаних результатів дослідження, які стосуються змісту, форм і методів учнівського самоврядування як засобу соціальної активності підлітків, знайшло відображення у обґрунтуванні методичних рекомендацій щодо організації учнівського самоврядування для формування соціальної активності підлітків.
The paper is devoted to the substantiation of theoretical and methodological foundations for the formation of social activity of adolescents by means of student self-government. The author highlights the process of forming social activity of adolescents as a scientific problem. The article analyzes the socio-pedagogical features of adolescence and pays special attention to the coverage of forms and methods of student self-government as a means of forming social activity of adolescents. The practical significance of the obtained research results, which relate to the content, forms and methods of student self-government as a means of social activity of adolescents, is reflected in the justification of methodological recommendations for the organization of student self-government for the formation of social activity of adolescents.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12558
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shutko Yulia Oleksandrivna.pdf612,22 kBAdobe PDFView/Open
Протокол Шутько.pdf171,49 kBAdobe PDFView/Open
Рецензія Шутько.pdf168,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.