Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12427
Title: Управління маркетинговою діяльністю в закладі загальної середньої освіти
Other Titles: Management of Marketing Activities in The Institution of General Secondary Education
Authors: Проценко, Ірина Іванівна
Protsenko, Irina Ivanovna
Осипенко, Анна Володимирівна
Osypenko, Anna Volodymyrivna
Keywords: загальна середня освіта
ринок освітніх послуг
навчальний заклад
маркетинг
маркетингова діяльність
управління маркетинговою діяльністю в закладі загальної середньої освіти
general secondary education
market of educational services
educational institution
marketing
marketing activity
management of marketing activity in general secondary education institution
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Осипенко, А. В. Управління маркетинговою діяльністю в закладі загальної середньої освіти [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / А. В. Осипенко, науковий керівник І. І. Проценко.– Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021.– 98 с.
Abstract: У представленій роботі теоретично обґрунтована сутність понять «маркетинг», «маркетингова політика освітньої організації»; з’ясована специфіка управління маркетинговою діяльністю у закладах загальної середньої освіти; проаналізована практика щодо впровадження маркетингової діяльності у закладах загальної середньої освіти; обґрунтувані рекомендації по впровадженню технологій управління маркетинговою діяльністю в закладах загальної середньої освіти.
The essence of the concepts «marketing», «marketing policy of the educational organization» is theoretically substantiated in the work; the specifics of marketing management in general secondary education institutions are clarified; the practice of implementing marketing activities in general secondary education institutions is analyzed; substantiated recommendations for the introduction of technologies for managing marketing activities in general secondary education.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12427
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Осипенко_магістерська робота.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open
протокол.pdf244,81 kBAdobe PDFView/Open
рецензія 2.pdf4,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.