Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12223
Title: European Teacher Education Area: the Transformation of Teacher education Practices in Europe
Other Titles: Європейський простір педагогічної освіти: трансформація практики освіти вчителів у Європі
Authors: Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Козлов, Дмитро Олександрович
Kozlov, Dmytro Oleksandrovych
Козлова, Олена Григорівна
Kozlova, Olena Hryhorivna
Чистякова, Ірина Анатоліївна
Chystiakova, Iryna Anatoliivna
Keywords: європейський простір педагогічної освіти
трансформація
педагогічна освіта
європеїзація
European Teacher Education Area
transformation
teacher education
Europeanization
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: European Teacher Education Area: the Transformation of Teacher education Practices in Europe [Text] / A. Sbruieva, D. Kozlov, O. Kozlova, I. Chystiakova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – № 5 (109). – С. 202–213. – DOI: 10.24139/2312-5993/2021.05/202-213.
Abstract: У статті досліджено особливості трансформації педагогічної освіти в контексті створення Європейського простору педагогічної освіти (ЕТЕА). У статті на основі контент-аналізу європейської педагогічної освіти визначено механізми, процеси та ключові агенти, які взаємно підсилюють один одного для формування процесу європеїзації в освіті вчителів. Для аналітичних цілей означені механізми, процеси та ключові агенти було згруповано відповідно до їх функцій у такі основні категорії: 1) координація політики; 2) міжгалузеві інструменти; 3) управління на основі фактів; 4) Болонський процес; 5) освітні програми; 6) стейкхолдери. Доведено, що з точки зору європеїзації, поява ЕТЕА є результатом «кругового підходу», який поєднує вертикальні та горизонтальні процедури трансформації політики. Визначено майбутні тенденції політики реформування освіти ЄС: 1) зростання ролі ЄС в освітній політиці, включаючи політику щодо педагогічної освіти, а також збільшення його здатності впливати на розвиток освіти держав- членів ЄС; 2) постійна можливість інших галузей впливати на розвиток освіти. Констатовано, що європеїзація галузі може або посилити існуючу напруженість, або функціонувати як засіб від історично вкорінених протиріч. Для того, щоб уможливити появу нових інноваційних рішень, процес європеїзації повинен дати можливість системам педагогічної освіти визначити власні організаційні моделі, ураховуючи, що різні країни можуть перебувати на різних стадіях формулювання та впровадження освітньої педагогічної політики.
The article explored the features of the transformation of teacher education in the context of the creation of the European Teacher Education Area (ETEA). Based on the content analysis of European teacher education, the article identifies and characterizes the mechanisms, processes and key agents mutually reinforcing each other to form the process of Europeanization in teacher education. For analytical purposes, these mechanisms, processes and key agents have been grouped according to their functions in the following main categories: 1) policy coordination; 2) cross-industry instruments; 3) fact-based management; 4) Bologna Process; 5) educational programs; 6) stakeholders.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12223
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sbruieva.pdf960,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.