Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11041
Title: Розвиток дрібної моторики у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення в корекційно-логопедичному процесі
Other Titles: Development of Fine Motority in Preschool Children with General Speech Development in Correctional and Speech Therapeutic Process
Authors: Кравченко, Ірина Вікторівна
Kravchenko, Iryna Viktorivna
Полуюфта, Катерина Олександрівна
Poluiufta, Kateryna Oleksandrivna
Keywords: дрібна моторика
діти старшого дошкільного віку
загальне недорозвинення мовлення
корекційно-логопедичний процес
fine motor skills
children of senior preschool age
general speech underdevelopment
correctional and speech therapeutic process
Issue Date: 2021
Citation: Полуюфта, К. О. Розвиток дрібної моторики у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення в корекційно-логопедичному процесі [Текст] : бакалавр. робота / К. О. Полуюфта ; науковий керівник І. В. Кравченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 54 с.
Abstract: Дипломна робота викладена на 54 сторінках, вона містить вступ, два розділи, висновки до розділів, загальний висновок, список використаної літератури. В тексті містяться таблиці та діаграма. Об’єктом дипломної роботи є моторика дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Предмет дипломної роботи – особливості розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Метою роботи є дослідити особливості розвитку дрібної моторики у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. У першому розділі представлені теоретичні засади розвитку дрібної моторики дітей із загальним недорозвиненням мовлення, основні поняття та особливості розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку. У другому розділі – характеристика корекційно-логопедичного процесу, дані про проведення дослідження розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку, методичні рекомендації щодо розвитку дрібної моторики у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. За результатами роботи сформовані висновки та рекомендації щодо розвитку дрібної моторики у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення у корекційно–логопедичному процесі.
The thesis consists of 54 pages, it contains an introduction, two sections, conclusions to the sections, general conclusion, list of references. The text contains tables and diagrams. The object of the thesis is the motility of preschool children with general speech underdevelopment. The subject of the thesis - features of the development of fine motor skills of preschool children with general speech underdevelopment. The aim of the work is to investigate the peculiarities of the development of fine motor skills in preschool children with general speech underdevelopment. The first section presents the theoretical foundations of the development of fine motor skills of children with general speech underdevelopment, the basic concepts and features of the development of fine motor skills of preschool children. In the second section - the characteristics of the correctional and speech therapy process, data on the study of the development of fine motor skills of preschool children, guidelines for the development of fine motor skills in older preschool children with general speech underdevelopment. Based on the results of the work, conclusions and recommendations for the development of fine motor skills in preschool children with general speech underdevelopment in the correctional and speech therapy process were formed.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11041
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.