Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11040
Title: Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня
Other Titles: Plot-Role Game as a Means of Speech Development in Preschool Children with General Speech Underdevelopment of the Third Level
Authors: Кравченко, Ірина Вікторівна
Kravchenko, Iryna Viktorivna
Адамова, Анна Андріївна
Adamova, Anna Andriivna
Keywords: гра
сюжетно-рольова гра
розвиток мовлення
мовленнєві порушення
діяльність
мотив
game
plot-role game
speech development
speech disorders
activity
motive
Issue Date: 2021
Citation: Адамова, А. А. Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня [Текст] : бакалавр. робота / А. А. Адамова ; науковий керівник І. В. Кравченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 53 с.
Abstract: В дипломній роботі розглянуто питання значення сюжетно-рольової гри як засобу розвитку мовлення дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня, а також розроблені рекомендації щодо організації сюжетно-рольової гри у процесі розвитку мовлення дітей із ЗНМ ІІІ рівня. Метою дослідження є вивчення в теоретичному і прикладному аспектах проблеми використання сюжетно-рольової гри як засобу розвитку мовлення дошкільників із мовленнєвими порушеннями. Об’єктом — розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Предмет дослідження: розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ засобами сюжетно-рольової гри.
The thesis considers the importance of story-role play as a means of speech development of preschoolers with ZNM III level, as well as recommendations for the organization of story-role play in the development of speech of children with ZNM III level. The aim of the research is to study in theoretical and applied aspects the problem of using story-role play as a means of speech development of preschoolers with speech disorders. The object is the speech development of older preschool children. Subject of research: speech development of older preschool children with ASD by means of plot-role play.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11040
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.