Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10665
Title: Розвиток інтелектуальних умінь майбутніх вчителів початкової школи у процесі підготовки до викладання інформатики
Other Titles: The Development of Intellectual Skills of Primary School Teachers in Preparation for Teaching Computer Science
Authors: Хараджян, Н. А.
Kharadzhian, N. A.
Keywords: інтелектуальні уміння
алгоритми
виконавці
середовище програмування
intellectual skills
algorithms
performers programming environment
Issue Date: 2015
Citation: Хараджян, Н. А. Розвиток інтелектуальних умінь майбутніх вчителів початкової школи у процесі підготовки до викладання інформатики [Текст] / Н. А. Хараджян // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 3. – С. 74–76.
Abstract: В статті розглянуто передумови, що сприяли створенню спеціалізації Інформатика в межах напряму підготовки 6.010102 Початкової школа. Розглянуто змістову лінію «Алгоритми та виконавці». Зроблено огляд середовищ програмування для початківців Google Blockly та BeetleBlocks.
In the article the reviewed preconditions which contributed the creation specialization Computer Science within the training direction 6.010102 Primary School. The carried review of the content line "Algorithms and performers." The review system of programming for beginners Google Blockly and BeetleBlocks.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10665
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharadzhian.pdf518,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.