Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10639
Title: До питання професійної спрямованості навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків
Other Titles: On the Issue of Professional Orientation Training of Mathematics Future Engineers, Electrical Engineers
Authors: Кислова, Марія Алімівна
Kyslova, Mariia Alimivna
Тарадуда, А. С.
Taraduda, A. S.
Keywords: професійно спрямоване навчання вищої математики
майбутні інженериелектромеханіки
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
робоча навчальна програма
виробничі функції
типові задачі діяльності
professionally directed training of Mathematics
future engineer-electrician
information and communication technologies (ICT)
Syllabus
production functions
typical tasks
Issue Date: 2020
Citation: Кислова, М. А. До питання професійної спрямованості навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків [Текст] / М. А. Кислова, А. С. Тарадуда // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 3. – С. 25–26.
Abstract: Стаття присвячена проблемі професійної спрямованості навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків. В статті наведено типові професійно спрямовані електромеханічні задачі із зазначенням розділів вищої математики, вивчення яких сприятиме розв’язуванню таких задач.
The article deals with the problem of professional orientation training of Mathematics future engineer-electrician. The article describes typical tasks professionally designed electromechanical indicating sections of higher mathematics, the study of which will contribute to solving these problems.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10639
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyslova_Taraduda.pdf509,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.