Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10601
Title: Використання «Робочих зошитів з математики» для самостійної роботи студентів
Other Titles: Use «Math Workbooks» for Independent Work of Students
Authors: Одарченко, Наталія Іванівна
Odarchenko, Nataliia Ivanivna
Шуда, Ірина Олександрівна
Shuda, Iryna Oleksandrivna
Keywords: викладач
навчальний процес
робочий зошит
самостійна робота
студент
independent work
lecturer
student
teaching process
workbook
Issue Date: 2015
Citation: Одарченко, Н. І. Використання «Робочих зошитів з математики» для самостійної роботи студентів [Текст] / Н. І. Одарченко, І. О. Шуда // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 2. – С. 92–93.
Abstract: Дані робочі зошити використовуються при вивченні основних розділів вищої математики. Доступ до них мають студенти в Інтернет ресурсі на сайті університету. Як приклад розглянутий розділ «Визначений інтеграл». Однією з переваг у використанні даних дидактичних матеріалів є диференційований підхід у навчанні, що дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до студентів, враховуючи їх різні здібності.
The workbooks are used for studying the main sections of higher mathematics. The students have online access to the workbooks at the dedicated University website. Authors discuss the workbook for the theme «The definite Integral» as an example. One of the advantages in the application of these teaching materials is a differentiated approach to learning that allows for an individual tutoring of students and takes into account their different abilities.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10601
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odarenko_Shuda.pdf551,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.