Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10545
Title: Наступність при формуванні дослідницьких вмінь учнів
Other Titles: Succession in Formation of Pupil's Research Skills
Authors: Швай, Ольга Леонідівна
Shvai, Olha Leonidivna
Keywords: наступність
дослідницьке уміння
творчі здібності
succession
research skills
creativity
Issue Date: 2015
Citation: Швай, О. Л. Наступність при формуванні дослідницьких вмінь учнів [Текст] / О. Л. Швай // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 1. – С. 112–114.
Abstract: У статті проаналізовано деякі методи формування дослідницьких умінь школярів. Обґрунтовано важливість наступності та узгодженості методів з їх віковими та психологічними особливостями.
The article analyses some methods of formation of research skills for pupils and students. Justified a succession and a coherence with age and psychological peculiarities of pupils and students.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10545
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shvai.pdf653,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.