Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Говори німецькою!
  (ФОП Цьома С. П., 2023) Солощенко Вікторія Миколаївна; Soloshchenko Viktoriia Mykolaivna
  Навчальний посібник «Говори німецькою!» реалізує провідну мету вивчення практичного курсу німецької мови як другої іноземної, що полягає у підготовці висококваліфікованих професійно-мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації учителів-філологів–фахівців німецької мови, які володіють усіма необхідними професійними знаннями, вміннями і навичками для роботи в закладах освіти. Загальна мета навчання німецькій мові є комплексною, вона, поруч із забезпеченням наступності у викладанні німецької мови включає в себе реалізацію практичної (комунікативної), виховної, освітньої, розвиваючої цілей навчання майбутніх педагогів. Практична мета є провідною і полягає у досягненні студентами рівня володіння німецькою мовою (В1-В2), достатнього для продукування та сприймання іншомовних висловлювань в типових буденних ситуаціях, відповідно до умов мовленнєвої комунікації і комунікативного наміру. На цьому рівні закладаються у студентів знання про систему і структуру німецької мови, формуються навички в галузі фонетики, лексики, орфографії, граматики тощо. Ознайомлення студентів із сьогоденням Німеччини та німецькомовних країн забезпечує освітня мета. Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, викладачів кафедр іноземних мов, фахівців відділу міжнародного співробітництва, аспірантів, магістрантів.
 • Документ
  L'Etat, c'est nous!
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Божко Ірина Сергіївна; Bozhko Iryna Serhiivna
  Методичні рекомендації до практичного курсу французької мови охоплюють теми «Політика», «Національні символи», «Демократія», «Вибори», «Управління громадами». Методичні рекомендації містять завдання для формування навичок читання, аудіювання, розвитку граматичної та лексичної компетенцій. Методичні рекомендації можуть бути використані на практичних заняттях з французької мови для спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (французька)), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.
 • Документ
  Le Petit Prince
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Bozhko Iryna Serhiivna; Божко Ірина Сергіївна
  Методичні рекомендації ґрунтуються на тексті алегоричної повісті-казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Робота над текстом покликана стимулювати інтерес студентів до літератури, розвивати навички роботи з текстом та розширювати словниковий запас.
 • Документ
  Réussir le DELF. Niveau A1.
  (Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Божко Ірина Сергіївна; Боряк Надія Олексіївна; Bozhko Iryna Serhiivna; Boriak Nadiia Oleksiivna
  Методичні рекомендації складені відповідно до програми дисципліни Практика усного та писемного французького мовлення для студентів I курсу. Вони містять тренувальні вправи для підготовки до складання іспиту з французької мови на диплом DELF, рівень A1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 • Документ
  Vivre au XXIe siècle: mondialisation, migration, tourisme
  (Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Божко Ірина Сергіївна; Боряк Надія Олексіївна; Bozhko Iryna Serhiivna; Boriak Nadiia Oleksiivna
  Методичні рекомендації складені відповідно до програми з дисципліни Практика професійно орієнтованого французького мовлення спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (французька)). Методичні рекомендації містять медійні та художні тексти, присвячені реаліям життя в двадцять першому сторіччі: глобалізації, міграції, туризму. До текстів подано завдання різного характеру, націлені на формування навичок читання та розширення словникового запасу.
 • Документ
  Lexicologie française
  (СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2021) Божко Ірина Сергіївна; Баранцев Ярослав; Bozhko Iryna Serhiivna; Barantsev Yaroslav
  Навчально-методичний посібник призначений для вивчення лексикології студентами IІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (французька)). Видання має практичне спрямування, адже пропонує широкий спектр вправ з лексикології різного спрямування. Посібник містить елементи теоретичних знань, подані у вигляді схем і таблиць. Це видання призначене і для самостійної роботи студентів, і для роботи в аудиторії під наглядом викладача.
 • Документ
  Практична граматика французької мови
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012) Боряк Надія Олексіївна; Boriak Nadiia Oleksiivna
  Посібник з практичної мови для І курсу факультету іноземних мов призначений для вивчення французької мови як першої спеціальності або як допоміжний матеріал для вивчення мови як другої спеціальності. Фактичний матеріал базується на автентичних франкомовних джерелах переважно побутового характеру. Вправи мають лексичну і тематичну спрямованість на повсякденну комунікацію. Посібник розрахований на роботу з викладачем, але може також використовуватися для повторення та самостійного вдосконалення знань з граматики французької мови.
 • Документ
  Exercices d’entrainement de la lexicologie du français
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009) Гранько Наталія Костянтинівна; Hranko Nataliia Kostiantynivna
  Методичний посібник з лексикології французької мови складений відповідно до програми курсу «Лексикологія французької мови». Вправи охоплюють різні аспекти лексичної системи французької мови. Посібник призначено для студентів четвертого курсу спеціальності «Французька та англійська мови» факультету іноземних мов.
 • Документ
  La presse au cours de français
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2005) Боряк Надія Олексіївна; Boriak Nadiia Oleksiivna
  Методичні рекомендації складено відповідно до програми практичного курсу французької мови для студентів І курсу. Вони містять підбірку статей з сучасних французьких періодичних видань і ряд відповідних завдань і вправ.
 • Документ
  Le monde du travail
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2008) Боряк Надія Олексіївна; Boriak Nadiia Oleksiivna
  Методичні рекомендації складені відповідно до програми практичного курсу французької мови для студентів IV курсу. Вони містять підбiрку статей з сучасних періодичних видань і ряд відповідних завдань та вправ. Відповідають рівню С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
 • Документ
  Le système éducatif français. Pour en savoir plus
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2006) Боряк Надія Олексіївна; Boriak Nadiia Oleksiivna
  Методичні рекомендації складено відповідно до програми практичного курсу французької мови та країнознавства Франції для студентів ІІІ курсу. вони містять підбірку статей з сучасних французьких періодичних видань і ряд відповідних завдань і вправ.
 • Документ
  Практика усного та писемного мовлення іспанської мови (1й рік навчання)
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020) Павленко Тетяна Геннадіївна; Єгорова Олеся; Pavlenko Tetiana Hennadiivna; Yehorova Olesia
  Навчальний посібник знайомить студентів та слухачів курсів з базовими лексичними темами в курсі вивчення іспанської мови, серед яких «Іспаномовний світ», «Знайомства», «Сім’я», «Професії», «Пори року», «Режим дня», «Моя домівка», «Їжа та напої» тощо. Матеріал навчального посібника структуровано за тематичним принципом. Тематичні розділи своєчергово поділено на уроки, кожний з яких є цілісним компонентом, що складається з матеріалів на розвиток навичок читання, говоріння та письма.
 • Документ
  Stylistique française
  (Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020) Божко Ірина Сергіївна; Bozhko Iryna Serhiivna
  Навчально-методичний посібник призначений для вивчення стилістики студентами IV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (французька)). Видання має практичне спрямування, адже пропонує широкий спектр вправ зі стилістики різного спрямування. Посібник містить елементи теоретичних знань, подані у вигляді таблиць. Це видання призначене і для самостійної роботи студентів, і для роботи в аудиторії під наглядом викладача.
 • Документ
  Латинська мова
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2004) Осипова Тамара Олександрівна; Osypova Tamara Oleksandrivna
  Навчальний посібник містить теоретичний матеріал основного курсу латинської мови з фонетики та морфології, у якому до кожної граматичної теми додаються таблиці, лексичний мінімум, крилаті вирази, адаптовані навчальні тексти і вправи, які розвивають, поглиблюють і закріплюють набуті теоретичні знання. Посібник призначений для студентів гуманітарних факультетів університету, а також може використовуватися учнями шкіл, гуманітарних коледжів, ліцеїв та гімназій.
 • Документ
  Le petit Nicolas
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Божко Ірина Сергіївна; Bozhko Iryna Serhiivna
  Методичні рекомендації ґрунтуються на текстах французьких авторів Жана-Жака Сампе та Рене Госсіні, об’єднаних спільною назвою «Малий Ніколя». Робота над текстами покликана стимулювати інтерес студентів до літератури, розвивати навички роботи з текстом та розширювати словниковий запас. Навчально-методичне видання призначене для роботи студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (французька)), однак може використовуватися під час занять зі студентами, які вивчають французьку мову як другу іноземну на спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська))
 • Документ
  Латинська мова
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2004) Осипова Тамара Олександрівна; Osypova Tamara Oleksandrivna
  Навчальний посібник містить теоретичний матеріал основного курсу латинської мови з фонетики та морфології, в ньому до кожної граматичної теми додаються таблиці, лексичний мінімум, крилаті вирази, адаптовані навчальні тексти і вправи, які розвивають, поглиблюють і закріплюють набуті теоретичні знання. Посібник призначений для студентів гуманітарних факультетів університету, а також може використовуватися учнями шкіл, гуманітарних коледжів, ліцеїв та гімназій.
 • Документ
  Методичні рекомендації з граматики латинської мови у таблицях
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Осипова Тамара Олександрівна; Osypova Tamara Oleksandrivna
  Таблиці з граматики латинської мови містять матеріали з основного курсу латинської мови з фонетики та морфології, які розвивають, поглиблюють і закріплюють набуті теоретичні знання. Таблиці призначено для студентів гуманітарних факультетів університету, а також можуть використовуватися учнями шкіл, гуманітарних коледжів, ліцеїв та гімназій.
 • Документ
  Латинська мова
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Осипова Тамара Олександрівна; Osypova Tamara Oleksandrivna
  Навчально-методичний посібник містить програмний матеріал для вивчення дисципліни «Латинська мова», теоретичний матеріал основного курсу латинської мови з фонетики та морфології, у якому до кожної граматичної теми додаються таблиці, лексичний мінімум, підсумковий блок контрольних робіт зі зразком виконання, адаптовані навчальні тексти для читання та перекладу, які розвивають, поглиблюють і закріплюють набуті теоретичні знання. Навчально-методичний посібник призначений для студентів гуманітарних факультетів, а також може використовуватися студентами денної та заочної форми навчання, учнями шкіл, гуманітарних коледжів, ліцеїв та гімназій.
 • Документ
  Civilización española
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Павленко Тетяна Геннадіївна; Гаврилюк Ірина Сергіївна; Pavlenko Tetiana Hennadiivna; Havryliuk Iryna Serhiivna
  The manual provides information about realia of life in contemporary Spain. In particular, attention is paid to national mentality, geography, and history of Spain. These aspects are covered in the context of cultural peculiarities of regions of Spain.