Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Мова програмування Python: основи програмування
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Петренко Сергій Іванович; Petrenko Serhii Ivanovych; Дегтярьова Неля Валентинівна; Dehtiarova Nelia Valentynivna
  Учителі інформатики змушені постійно опановувати нові теми, застосунки та мови програмування. на даний момент це Python, який усе більше вводять у школи. Навички програмування є затребуваними на сучасному ринку праці. Знання мови Python є актуальним і перспективним. Посібник створився для допомоги студентам – майбутнім учителям інформатики. Спочатку автори апробували методичні рекомендації для студентів, а згодом робота була розширена до посібника. Вісім розділів є відокремлені у посібнику. Це стосується загальних відомостей, синтаксису мови, вбудованих функцій та бібліотек, роботи з віджетами, роботи з файлами. Кожний підпункт розкриває властивості конкретного об’єкта. Автори розробили багато прикладів. Це допомагає дослідити програмування об’єктів, що вивчаються. Запитання для контролю та завдання самостійної роботи наведено наприкінці кожного пункту. Посібник буде корисним студентам, учителям інформатики та усім, хто вивчає та вдосконалює знання з програмування.
 • Документ
  Методологічні основи дослідження розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки
  (2019) Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  У статті викладено авторське бачення використання сучасних науково-методологічних підходів до розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки, що відповідає державним вимогам реформування освіти. Спираючись на матеріали дисертаційних досліджень та концепцію "Нової української школи" уточнено поняття «інформаційно-цифрової компетентністі» і «розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей». Виділено складові інформаційно-цифрової компетенції, а саме: мотиваційну - наявність мотиву опанування та цифровими технологіями інтерес їх використання технологічну – наявність навичок використання найрізноманітніших інформаційних і цифрових ресурсів та технологій у професійній діяльності; інформаційно-аналітичну – наявність комплексу знань і вмінь, потрібних для реалізації ефективних способів збирання та опрацювання інформації. Встановлено, що важливу роль у розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки відіграють відповідні підходи: міждисциплінарний – інтеграція інформаційних технологій у викладанні предметних дисциплін, що сприяє якісній підготовці майбутніх вчителів; синергетичний – мотивація майбутніх учителів до застосування інформаційних і цифрових технологій у професійній діяльності і самоосвіти; діяльнісний – спрямовання освітнього процесу на розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутнього учителя, застосування на практиці здобутих знань з інформаційних і цифрових технологій при викладання навчальних предметів; інформаційно-технологічний – у підготовці майбутніх учителів дозволяє упроваджувати нові технологій, методи та засоби навчання, що сприятимуть формуванню та розвитку інформаційно-цифрової технології; компетентнісний – полягає в організації освітньої діяльності спрямованої на набуття ключових компетентностей майбутніх учителів, зокрема інформаційно-цифрової компетентності.