Моделювання професійної орієнтації практичних занять з англійської мови для майбутніх учителів на початковому ступені навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Стаття присвячена розв'язанню проблеми професіоналізації навчання майбутніх учителів англійської мови. Складовою частиною процесу реалізації професійної орієнтації на практичних заняттях з іноземної мови вважається формування вмінь мовленнєвої адаптації. Наведено професійно орієнтовані завдання, які розроблено з урахуванням тем та ситуацій спілкування, мовленнєвого матеріалу у вигляді виразів класного вжитку та мовного фонетичного матеріалу.
The article focuses on the problem of the professional orientation of future English language teachers training at the University. The integral part of this process is formation of speech adaptation skills at English language classes. Some examples of recommended professionally oriented tasks have been given. While developing the tasks the appropriate topics and situations of communication, classroom English and phonetical material have been taken into account.
Опис
Ключові слова
практичні заняття з англійської мови, майбутні вчителі англійської мови, навчаня професійно орієнтованого говоріння, English practice classes, future teachers of foreign languages, professionally oriented language training
Бібліографічний опис
Коробова, Ю. В. Моделювання професійної орієнтації практичних занять з англійської мови для майбутніх учителів на початковому ступені навчання [Текст] / Ю. В. Коробова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2019 року, м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – С. 104–106.